forts...hamnhistorik

   Någon naturlig hamn har aldrig funnits i Helsingborg utan det var läget vid Sundet som avgjorde stans placering. Fram till för cirka280 år sedan var ”hamnen” en träbrygga som sträckte sig något hundratal meter ut i vattnet och staden hade cirka 900 innevånare. Under mitten av 1700-talet beslöts att bygga den första bryggan i sten. Den stod färdig 1766 och den dåvarande kronprinsen Gustav (sedermera Gustav III) kunde i Helsingborg ta emot sin nyblivna kronprinsessa, Sofia Magdalena av Danmark. 1810 var det dags för nästa kunglighet att anlända Sverige via Helsingborgs Hamn och det var när Jean-Baptiste Bernadotte steg i land på Kungstrappan. Stenbryggan från 1766 gjorde tjänst till 1827 då greve Baltzar von Platen (Göta Kanals byggherre) fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till ny hamn och 1832 invigdes Helsingborgs första egentliga hamn av Karl XIV Johan. Hamnen fick ett mer skyddat läge mellan två pirarmar, innanför vilka en hamnbassäng bildades. Hamnen ansågs då vara ett mycket imponerande byggnadsverk.

    Stadens betydelse som handelsplats av vikt växte. Under perioden 1835-1850 fyrdubblades exporten av spannmål från Sverige och ett par decennier senare blev Helsingborg den helt dominerade spannmålsexporterande staden i Sverige.

   1867 stod nästa hamnbygge färdigt – den Inre Hamnen. Nu var den norra stenarmen utbyggd och skyddade på så sätt inloppet och för första gången i svensk historia hade man använt betong som byggnadsmaterial i större omfattning.

 1872 godkände stadsfullmäktige ett förslag på en ny hamnbassäng, som 1879 skulle bli den Södra Hamnen

 

Första tågfärjeförbindelsen med utlandet i Helsingborg

   Ytterligare en viktig milstolpe var järnvägens ankomst som innebar att Norra Hamnen byggdes. Hamnen invigdes av Oscar II 1891 och det första järnvägsfärjeläget byggdes. Vågbrytaren har förlängts med 100 meter och hamnbassängen gjorts betydligt djupare så att de verkligt stora fartygen kunde anlöpa hamnen. Helsingborg hade nu sitt första färjeläge, och turerna gick hela sju gånger om dagen. Järnvägsspåren var dragna direkt ut på den norra vågbrytaren. Den första svenska tågfärjeförbindelsen med utlandet inleddes den 10 mars 1892 då den danska hjulångaren ”Kronprinsessan Louise” började trafikera leden Helsingborg – Helsingör.

   En snabb industrialisering karaktäriserade Helsingborg under slutet av 1800-talet och 1912 låg produktiviteten ihelsingborgsindustrierna långt över den i övriga landet. Kraven på Hamnen ökade och medförde en kontinuerlig förbättring och förnyelse.

   1912 fick hamndirektionen i uppdrag att utarbeta ett förslag till en ny hamn. Första världskriget kom dock emellan och den nya Oceanhamnen blev inte färdig förrän 1923.

 

 Tillbaka                                                                         Helsingborgs Hamn 2013